Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Chemie 8 - kyseliny

 

 

Kyseliny jsou látky které ve vodě uvolňují vodíkové kationty - H+

Dvouprvkové kyseliny – bezkyslíkaté

H+Cl-             kationt vodíku             aniont nekovu     

H+ F-          kyselina fluorovodíková

H+Br-        kyselina bromovodíková

H+I-             kyselina jodovodíková

H+Cl-         kyselina chlorovodíková

 

Tříprvkové kyseliny – kyslíkaté

H2 SO3  -  kyselina siřičitá

H+ X +x O-II          X –nekov

 

Názvosloví a vzorce kyselin

Název kyseliny                           kyselina  siřičitá

zápis prvků                                H    S     O

Doplnění oxidačních čísel        H +I S +IVO-II

doplnění počtu atomů               H2 +IS +IVO3-II

součet o.č je roven nule            (2.1 + 4)-3 2 = 0

vzorec kyseliny                         H2 S O3

 

vzorec kyseliny                                 H2 S O4

doplnění ox.č                                    H2 +IS +VIO4

název                                                 kyselina sírová

 

Kyseliny  vznikají     reakcí oxidů nekovů s vodou

 

Kyselina chlorovodíková  HCl

 • silná žíravina – jedovatý chlorovodík
 • bezbarvá
 • nestálá – rozkládá se na plynný chlorovodík HCl (důkaz indikátorovým papírkem u ústí lahve)
 • reaguje s kovy –Mg, Zn, Fe                     
 • Zn+2 HCl= H2 + ZnCl2)
 • nereaguje s Cu
 • je obsažena v trávicích šťávách žaludku člověka
 • reaguje s oxidovaným povrchem mědi – (čištění plechů)

 

použití: výrova plastů, barviv, výroba chloridů, potravinářský, koželužský průmysl

 

Kyselina sírová  - H2 SO4

 •  silná žíravina  98%
 • bezbarvá
 • papír, cukr, dřevo (ostatní organické materiály)jejím působením černají - uhelnatí
 • reaguje s kovy –Mg, Zn, Fe                       Zn+H2 SO4= H2 + Zn SO4
 • nereaguje s Cu
 • reaguje s oxidy kovů

 

Použití: výroba hnojiv, barviv, výbušnin,chemikálií, kovů, plastů, vláken, náplň akumulátorů

 

Kyselina dusičná  - HNO3

 • silná žíravina - leptá
 • nestálá –rozkládá sesvětlem  na oxid NO, NO2 (hnědý plyn, jedovatý)
 • bezbarvá
 • reaguje s kovy –Mg, Zn, Fe, Cu                               Cu+HNO3= NO (NO+  O2 = NO2 ) + Zn NO3
 • reaguje s oxidy kovů

 

Použití: výroba hnojiv, barviv, výbušnin, , kovů, plastů

 

Kyselina uhličitá - H2 CO3

 • velmi slabá kyselina
 • vzniká rozpouštěním oxidu uhličitého ve vodě
 • je nestálá, rychle se zase rozkládá

využití:

 • je součástí perlivých nápojů
 • jejím působením se rozpouští vápenec

 

Kyselina siřičitá    H2SO3

vlastnosti:

 • velmi slabá kyselina
 • vzniká reakcí oxidu siřičitého s vodou
 • při spalování nekvalitních paliv uniká SO2 do ovzduší, reaguje s vodou a vznikají kyselé deště

 

Kyselina chlorná  HClO

 • slabá kyselina
 • má bělící účinky,  
 • snadno se rozkládá
 • vzniká zaváděním chloru do vody

využití: je součástí čistících prostředků, chlorování bazénů

 

Kyselina fosforečná    H3PO4

využití:

používá se k výrobě hnojiv (superfosfáty)

zředěná je obsažená v nápojích typu Coca – cola (E 338)

 

 

Přidáno 9. 6. 2019, autor:

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru