Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Úřední deska (právní subjekt)

Zřizovací listina

Obec Česká Bělá usnesením zastupitelstva ze dne 7. 10. 2002 vydala zřizovací listinu pro Základní školu Česká Bělá, okres Havlíčkův Brod. Od 1. 1. 2003 je základní škola zřízena jako příspěvková organizace na dobu neurčitou. Součástí právního subjektu byla školní družina, mateřská škola a školní jídelna. Od 1. 1. 2006 došlo ve shodě se školským zákonem ke změně názvu na Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá.

Adresa

Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá, Česká Bělá 300, 582 61
IČO: 70981329
DIČ: CZ70981329

IZO Základní škola: 102006652
IZO Mateřská škola: 107580012
IZO Školní družina: 117000329
IZO Školní jídelna: 102966656
REDIZO: 600086780
Identifikátor datové schránky: mwtmchx

Součásti příspěvkové organizace

 1. základní škola
 2. mateřská škola
 3. školní jídelna
 4. školní družina

Základní škola jedná prostřednictvím svého statutárního orgánu – ředitele školy.

Organizační schéma školy

Organizační schéma školy pro celou školu najdete zde.

Doplňková činnost

 • hostinská činnost
 • pořádání dětských rekreačních a rekreačně vzdělávacích akcí
 • pořádání odborných kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • pořádání kulturních produkcí
 • organizování sportovních soutěží
 • poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • pronajímání místností školy včetně tělocvičny a školní jídelny

Výroční zpráva

 

Schválený rozpočet na r. 2024

Ke stažení nabízíme schválený rozpočet na rok 2024. 

 

Střednědobý výhled provozních nákladů na r. 2024-2026

Ke stažení nabízíme zřizovatelem schválený střednědobý výhled rozpočtu.

 

 

Charakteristika školy

Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá poskytuje vzdělávání dětem předškolního a školního věku z České Bělé a spádových obcí – Krátké Vsi, Kojetína, Pohledu, Jilemníku, Ždírce u Pohledu, Macourova a Cibotína.

Zajišťuje mimoškolní činnost dětí a žáků, jejich stravování, poskytuje poradenskou a odbornou pomoc, podílí se na vzdělávání dospělých, je kulturním centrem.

Autobusové spojení je přizpůsobeno potřebám školy a dojíždějících žáků. Školní autobusové spoje z důvodu bezpečnosti zajíždí do školního areálu.

Komplex školy je situován v klidné části obce, je obklopen zelení, v areálu je zahrada s malým hřištěm pro děti MŠ a ŠD. Budova základní školy je propojena s tělocvičnou, mateřská škola, školní kuchyně s jídelnou, technické zázemí školy je v další samostatné budově.

Základní škola

Základní škola je úplná s devíti ročníky a kapacitou 275 žáků. Skutečný počet žáků v minulých letech nepřesáhl 170.

Prostorové vybavení

Každá třída má vlastní učebnu, kromě toho je pro výuku přírodovědných předmětů k dispozici odborná učebna s vybavením pro přírodopis, chemii a fyziku, učebna pro pracovní výchovu a učebna pro informatiku, keramická dílna. Prostředí a vybavení učeben je na velmi dobré úrovni. Také vybavení pomůckami a výpočetní technikou je nadstandardní. Škola využívá tělocvičnu, která je v sousedství školní budovy, k dispozici je i sportovní areál v blízkosti školy pro míčové hry a atletické disciplíny s fotbalovým hřištěm, běžeckou dráhou, doskočištěm, šatnami a kompletním sociálním zařízením.Venkovní prostory jsou postupně upravovány pro oddech a volný čas žáků.

Materiální vybavení

Škola je velmi dobře vybavena učebními materiály, pomůckami a výukovými programy pro všechny předměty 1. a 2. stupně.

Pro žáky i učitele je k dispozici dobře vybavená a neustále doplňovaná školní knihovna a neomezený přístup na internet.

Učebnice, odborná literatura, pomůcky, výukové programy jsou neustále inovovány a doplňovány.

Technické podmínky

Informačním centrem školy je učebna ICT žákům a učitelům volně přístupná, vybavená 12 počítači, dataprojektorem, skenerem, tiskárnou. Do počítačové sítě jsou také propojeny další počítače v kabinetech, sborovně, odborné učebně a mateřské škole. Na všech počítačích je možno využívat neomezený přístup k internetu.

Výukové programy, kancelářské balíky, grafické programy jsou využívány ve výuce všech předmětů žáky 1. a 2. stupně.

Pro názornou výuku nebo realizaci projektů mají pedagogové a žáci možnost používat digitální fotoaparáty, kameru, notebooky, kopírovací stroj, barevnou tiskárnu, skenery, vizualizér, audiovizuální techniku (magnetofony, CD přehrávače, videa, televizory, zpětné projektory), hudební nástroje (elektronické piano a varhany), keramickou pec.

Velmi kvalitně je vybavena odborná učebna, učebna dílen, cvičná kuchyň a tělocvična.

Hygienické vybavení

Škola má kvalitní hygienické zařízení pro učitele i žáky odpovídající normám a vyhláškám.

Zajišťuje pitný režim nabídkou nápojů a mléka ve školním bufetu.

Pro aktivní odpočinek a relaxaci v době přestávek je k dispozici tělocvična a její vybavení, venkovní prostory školy a zahrada u mateřské školy.

Školní družina

Při škole fungují dvě oddělení školní družiny po 25 dětech v oddělení. Jedno oddělení je pro mladší žáky a druhé pro žáky čtvrté a páté třídy. Průměrná docházka se pohybuje kolem 22 žáků v každém oddělení.

Činnost školní družiny je velmi pestrá a je přizpůsobena dlouhodobým zájmům dětí a umožňuje jim aktivně trávit volný čas v kolektivu vrstevníků a zároveň nenásilně rozvíjí jejich zájmy a dovednosti. Výrazně přispívá k minimalizaci problémového chování dětí ve volném čase.

Mateřská škola

Mateřská škola sídlí v samostatné budově. Má k dispozici dvě třídy nadstandardně vybavené s hygienickým zázemím. V areálu MŠ je dobře vybavená zahrada s pískovištěm a prolézačkami. Pro tělovýchovné a výtvarné činnosti MŠ využívá odborné učebny školy.

Mateřská škola je tvořivým a podnětným prostředím pro všestranný rozvoj osobnosti dětí, dobře připravuje děti pro školní práci.

Školní jídelna

Školní jídelna s kuchyní je ve stejné budově jako MŠ a je s jejím provozem propojena. ŠJ slouží žákům a zaměstnancům naší školy, vybavení odpovídá normám pro školní stravování v doplňkové činnosti zajišťuje ŠJ stravování veřejnosti a poskytuje další služby pro veřejnost.

Přidáno 2. 8. 2017, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru