Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Informace pro žáky > Fyzika + chemie > Chemie - vlastnosti a příprava oxidů

Chemie - vlastnosti a příprava oxidů

Laboratorní příprava oxidů

Doplň vlastnosti oxidů podle pozorování

Oxid uhličitý

 • Ca CO3 + HCl = CO2 + Ca Cl2

reakce uhličitanu vápenatého s kyselinou chlorovodíkovou

Důkaz:

hořící špejle zhasne, vápená voda se zakalí při vdechování CO2

Oxid siřičitý

 • S + O2 = SO2

spalování síry

vlastnosti:

Oxid hořečnatý

 • Mg + O2 = MgO

hoření hořčíkové pásky

vlastnosti:

Oxid hlinitý

 • Al + O2 = Al 2O 3

hoření hliníkového prášku v plameni kahanu

vlastnosti:

Významné oxidy

Oxid uhličitý CO2 (E 290 v potravinách)

 • je bezbarvý, nedýchatelný plyn, těžší než vzduch
 • vzniká při dokonalém spalování paliv, dýchání, kvašení apod.

větší množství CO2 má v atmosféře podobnou funkci jako sklo ve skleníku = skleníkový efekt

 • používá se do chladících zařízení, k výrobě sodovky,k výrobě perlivých nápojů, sody, náplň hasících přístrojů
 • plní se do ocelových lahví označených černým pruhem
 • do bombiček
 • pevný se nazývá "suchý led"

Oxid uhelnatý CO

 • je bezbarvý, bez zápachu, velice jedovatý plyn
 • je obsažen ve výfukových plynech, vzniká při nedokonalém spalování paliva v kamnech
 • je součástí svítiplynu
 • při otravě CO je nutné postiženého vynést na čerstvý vzduch, přivolat lékaře, dávat kyslík

Oxid siřičitý SO2

 • je jedovatý, bezbarvý plyn, ostře zapáchající, dráždí ke kašli
  vzniká při hoření síry ve vzduchu a je příčinou kyselých dešťů (spolu s oxidy dusíku)
 • používá se: při výrobě celulózy, papíru, k bělení (vlny, bavlny, slámy), k dezinfekci (síření) sudů, sklepů, včelích úlů

Oxid dusnatý NO a oxid dusičitý NO2

 • NO je bezbarvý plyn
 • NO2 je hnědočervený jedovatý plyn
 • oba jsou příčinou kyselých dešťů
 • jsou ve výfukových plynech

Oxid dusný N2O

 • "rajský plyn"
 • používá se ke krátkodobým narkózám

Oxid vápenatý CaO -( E 529)

 • je bílá pevná látka = pálené vápno
 • používá se k výrobě hašeného vápna, ve stavebnictví
 • vyrábí se tepelným rozkladem vápence

Oxid hlinitý Al2O3

 • se vyskytuje v přírodě jako nerost korund - jeho odrůdy jsou hnědošedý smirek, modrý safír, červený rubín (drahokamy do šperků)
 • je surovinou pro výrobu hliníku, uplatnění pro svou tvrdost jako brusivo.

Oxid křemičitý SiO2

 • jako křemen - nejrozšířenější nerost v přírodě
 • surovina pro výrobu skla, obecný křemen je složkou štěrků
 • odrůdy: ametyst, křišťál, achát, opál a jiné
 • silikagel - uměle vyrobený, gelovitý, používá se jako vysušovadlo

Oxidy železa

 • jsou nerosty magnetovec a krevel ( železné rudy )
 • zpracovávají se ve vysoké peci , účinkem koksu a oxidu uhelnatého vzniká surové železo.

Oxid titaničitý - ( E 171)

 • titanová běloba, pigment v nátěrových hmotách, barvivo v potravinách a součást opalovacích krémů

Oxidy mají značný význam v průmyslové výrobě.

konečnými produkty výroby jsou:

 • CaO (pálené vápno)
 • CO2 ( suchý led)
 • ZnO (složka léků a bílých barev)
 • Cr2O3 (složka zelených barviv)
 • N2O (náplň bombiček na výrobu šlehačky)
 • SiO2 (k výrobě skla)

výchozími látkami (surovinami) jsou:

 • Al2O3 ( k výrobě hliníku)
 • Fe2O3 ( k výrobě železa)
 • CuO ( k výrobě mědi)
 • SO2 a SO3 ( k výrobě kyseliny sírové)

Napiš názvy uvedených oxidů.