Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Informace pro žáky > Dějepis > Šestá třída > Císařský Řím (31 př.n.l. - 476 n.l.)

Císařský Řím (31 př.n.l. - 476 n.l.)

Římské císařství

Octavianus Augustus (27 př. n. l.-14 n. l.)

 • Caesarův adoptivní syn
 • vyšel vítězně z dlouhého období občanských válek, na celém území říše vyhlášen mír (pax Romana)
 • užíval titul princeps (první senátor, první mezi rovnými), ve skutečnosti neomezený vládce – imperátor (Imperator Caesar divi filius Augustus – Caesarův božský syn Augustus),
 • končí období republiky - Řím s stává císařstvím
 • omezení moci senátu a úřadů, postupný zánik lidových shromáždění
 • senát se scházel i nadále, jeho pravomoci ovšem závislé na vůli císařů
 • zákon o urážce majestátu - stíhání politických odpůrců
 • rozkvět zemědělství, řemesel a obchodu a umění v Římě i v provinciích
 • výstavba Říma
 • vydává zákony které řeší krizi rodiny a morálku společnosti
 • hranice říše zajištěny dobře vycvičenou armádou placených vojáků (20 let služba, poté veteránovi přidělen pozemek nebo peníze na zajištění stáří)

Tiberius – zákon o urážce majestátu

Caligua – zrušil zákon o urážce majestátu, vrátil práva senátu, kruté jednání, zavražděn

Claudius – dobré hospodaření a budování říše, připojení jižní Británie

Nero – jeden z nejkrutějších vládců

 • začátek pronásledování křesťanů, císařem neprávem obviněni ze založení velkého požáru v Římě → mnoho z nich odsouzeno k smrti
 • vzbouření legií i jeho osobní stráže → císař uprchl a spáchal sebevraždu
 • po jeho smrti zmatky, legie prohlašovaly za císaře svoje velitele

Výbuch Vesuvu

 • došlo k němu roku 79 za vlády císaře Tita
 • vrstva lávy a popela zasypala některá římská města (nejznámější Pompeje a Herculaneum)
 • většina obyvatel se naštěstí zachránila

Traianus

 • první císař neitalského původu (z Hispánie)
 • největší územní rozloha říše: připojena Dácie (zhruba dnešní Rumunsko), Mezopotámie, Arménie a Arábie
 • výstavba silnic, vodovodů a mostů
 • v Římě vybudováno mnoho významných staveb
 • na severní a východní hranici říše budováno proti barbarům vojáky střežené opevnění (limes Romanus)

Hadrianus

 • dále zabezpečována hranice římské říše → Hadriánův val v Británii
 • do armády přijímáni i obyvatelé provincií

Marcus Aurelius

 • země postižena různými katastrofami – záplavy, zemětřesení, mor, neúroda
 • útoky germánských Markomanů a Kvádů usídlených na našem území – Římany označováni za barbary (všichni lidé žijící mimo říši a nemluvící latinsky či řecky)
 • průlom opevnění (limes Romanus) Germány
 • jeden z nejlepších panovníků, vzdělaný a spravedlivý („filosof na trůně“)
 • křesťanství nadále pronásledováno, nicméně vzrůstá počet jeho vyznavačů, dokonce i v nejvyšších společenských vrstvách

Zánik římské říše

 • příčiny úpadku: útoky Barbarů (Germánů, Hunů), boje o trůn, problémy v zemědělství, válka a epidemie, úpadek měst, křesťanství
 • Diokletianus (284-305) - reformoval říši: o moc rozdělena nejprve mezi císaře a spolucísaře a později k vládě přibráni ještě další dva „pomocní“ vládci o hranice
 • Constantinus (307-337) - povolil křesťanství (313) a podporoval křesťanské církve, zakázal opustit pronajatou půdu a řemesla se musela dědit z otce na syna, přenesl sídlo do východní části říše (Konstantinopolis – dnešní Istanbul)
 • 395: rozdělení státu na říši západořímskou a východořímskou
 • západořímská říše zanikla v dalším století mj. v důsledku velkého pohybu barbarských kmenů po Evropě (roku 476 svržen poslední římský císař Romulus Augustulus)
 • východořímská říše se postupně přetvořila v tisíciletou říši byzantskou