Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Informace o škole

Informace o škole

Organizační struktura

  1. ZŠ Česká Bělá má 9 ročníků.
  2. Škola má okolo 140 žáků.
  3. Při škole jsou dvě oddělení školní družiny – pro mladší a pro starší žáky (dohromady mají kapacitu 50 dětí).

Vzdělávací program

Na I. a II. stupni vyučujeme podle školního vzdělávacího programu Škola pro život.

Historie školy

První zpráva o ní pochází z let 1705-07. Úřední zpráva ze dne 2. dubna 1780 uvádí, že škola je ve velmi chatrném stavu a pro stávající počet dětí byla zcela nedostatečná a musela se postavit škola nová. V r. 1792 byla postavena nová dřevěná budova na původním místě. Během času však budova značně zchátrala, proto bylo v roce 1846 konečně přistoupeno ke stavbě nové školy. Škola byla uvedena do provozu 23. července 1848 slavnostním vysvěcením německobrodským vikářem a školním dozorcem Karlem Čermákem a školní vyučování bylo v ní ukončeno dne 30. června 1995.

Po požáru dne 3. září 1863, kdy škola byla požárem zničena, byly provedeny úpravy v uspořádání tříd. Trojtřídní obecná škola byla zřízena od 1. července 1880 a čtvrtá třída byla otevřena roku 1906. V prosinci roku 1924 byla škola připojena na elektrický proud od Svazu elektrárenského v Posázaví.

Dne 1. září 1939 byla otevřen 1. ročník měšťanské školy a od tohoto data byla čtyřtřídní obecná škola změněna na trojtřídní s definitivní pobočkou. Školní obvod obsahoval obce Českou Bělou a Krátkou Ves, Kojetín, Macourov a Samotín. Při postupném rušení málotřídních škol v okolí (Cibotíně, Kojetíně a Jilemníku) došlo ke zvýšení počtu žactva ve třídách a nadále už nebylo možno třídy na 1. stupni spojovat. Bylo nutno hledat další místnosti pro výuku. Přechodně byly třídy v malém sále kulturního domu a v místnosti v 1. patře hasičské zbrojnice. Na zákrok okresní hygienické stanice muselo být do konce školního roku 1979/80 vyučování v těchto třídách mimo školní budovu zastaveno a bylo nutno hledat náhradní řešení. Od 1. září 1980 1. a 2. třída základní školy v České Bělé byla elokována v prázdné školní budově v Kojetíně.

V roce 1993 začala vedle objektu mateřské školy a hospodářského pavilonu stavba nové základní školy. Novostavba byla zdárně dokončena v květnu 1995 a 24. srpna t. r. kolaudována. Stavební náklad činil cca 8 mil Kč. Naší obci i jejímu okolí se výstavbou základní školy dostává po dlouhodobé snaze důstojných podmínek pro vzdělávání mládeže a lze doufat, že dosavadní velmi dobré vyučovací výsledky budou v nové školní budově dále rozvíjeny a vyučovací proces v nesrovnatelně lepších podmínkách bude účinnější a rozmanitější. V roce 1996 byla zahájena výstavby tělocvičny sousedící s budovou školy. Dokončena byla v roce 1997 s nákladem 4,9 miliónu Kč.