Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Informace pro žáky > Dějepis > Šestá třída > Starověký Egypt, otázky k tématu

Starověký Egypt, otázky k tématu

Starověký Egypt

 • severní Afrika, kolem řeky Nilu
 • oblast stepí a pouště
 • nejúrodnější oblast - údolí a delta Nilu (pravidelné záplavy zdroj vláhy a živin)

Zemědělství

 • zavodňovací soustavy
 • pěstování pšenice, ječmene, lnu, luštěniny, vinná réva,
 • chov ovce, kozy, hovězí dobytek, kachny

Řemesla:

 • výroba hliněných nádob, tkalcovství (len), opracování kovů
 • Stavitelství

Obchod

 • (Kréta, Malá Asie, Afrika)
 • Nedostatek surovin – rud

Sjednocení Egypta

Horní Egypt

 • jih Egypta
 • lovci, kočovní pastevci

Dolní Egypt

 • delta Nilu
 • zemědělci - vyspělejší

3 000 p.n.l  spojil Horní Egypt  a Dolní Egypt  - faraon Meni

Říše byla 1000 km dlouhá a 15-25 km široká

Dějiny Egypta se dělí na tři období

Egypt

Období

Mezopotámie

Střední Evopa

Stará říše

3 000- 2000

Sumer

Doba kamenná

Střední říše

2000 1500

Asýrie, Babylon

Doba bronzová

Nová říše

1500-1000

Asýrie, Babylon

 

syrská babylonská 

700 – 0

Asýrie, Babylon

 

Doba železná

perská nadvláda

 

6.stl.p.n.l. Persie

Alexandr Vel.

4.stol.p.n.l. Alexandr Vel.

Řím

30 p.n.l  

Společnost v Egyptě

 • V čele stál faraon (a jeho rodina) dynastie – rod faraona 
  • byl považován za boha, měl neomezenou moc a patřila mu půda
 • kněží
 • vojenští velitelé - vojáci
 • významní byli úředníci- ti měli na starosti daně, státní stavby, soudní moc, sýpky, vezír – nejvyšší úředník
 • zemědělci, řemeslníci obchodníci
 • otroci – váleční zajatci, vykonávali těžké práce

Egypt byl rozdělen na kraje - správce řídil a  rozhodoval, zastupoval faraona

Egypt – samostatný a silný stát

Stará říše  

 • faraon Džoser – jeho stavitel Imhotep nechává vybudovat chrám a pyramidu, stavba pyramid a chrámů
 • faraon Cheops – největší pyramida 

Střední říše

faraónové získávají vládu nad celým Egyptem

Nová říše

největší hospodářský a kulturní rozkvět

Hatšepsut

 • faraon žena, nevedla války, podporovala obchod a stavební činnost

Thutmose III

 • dobyvačné války, nová území, největší rozloha Egypta

Achnaton

 • manželka Nefertiti -  náboženská reforma, pouze  jeden bůh Aton
 • buduje se Údolí králů, Tutanchamon - faron jehož neporušená hrobka zde byla objevena

Ramesse II.

 • uzavírá první mírovou dohodu s chetitským králem Chattušilem

Od 7. stol. p.n.l. ovládají Egypt jiné národy, nadvláda

 • syrská
 • babylonská
 • perská 
 • Alexandr Veliký

Ptolemaiovské období

 • Kleopatra  51 – 30 p.n.l. - poslední egyptská panovnice
 • Od r. 30 p.n.l. Egypt součástí Říma

Otázky:

 • Kde na mapě najdeš Egypt
 • Která řeka protéká touto oblastí
 • Jaký význam měla pro starověký Egypt
 • Odkud čerpali obyvatelé Egypta znalosti o zavlažování a pěstování plodin
 • Které plodiny pěstovali a která zvířata chovali
 • Jaká řemesla ovládali
 • Kdo a kdy sjednotil  Horní a Dolní Egypt
 • Jak vypadala společnost ve starověkém Egyptě
 • Vysvětli pojmy : faraon, dynastie, vezír
 • Na jaká období se dělí dějiny starověkého Egypta
 • Doplň  jména faraonů:
  • stavitel první pyramidy
  • stavitel největší pyramidy
  • žena faraon (co o ní víš)
  • faraon který získal pro Egypt největší území
  • faraon který provedl náboženskou reformu
  • faraon který podepsal mírovou smlouvu
  • hrobka kterého faraona byla ve 20. století nalezena neporušená

Které národy postupně ovládly Egypt mezi 7. stol – 3. stol p.n.l.?